העיתונים נמצאים בעולמנו מזה כמה מאות שנים ותמיד הם היו במה לסיקור אירועים, השמעת דעות ועם הזמן פרסום עסקים או מוצרים. בין אם העיתון יומי או שבועי או ירחון חודשי או דו חודשי יש מקום לעצבו ולהתאימו לקהל הקוראים המיוחד לו ולנושאים שקיימים בו.
בעיתון או בירחון מאוד חשובה העבודה העקבית בשמירה על העיצוב והמבנה הגרפי שנקבע בתחילת העבודה כי כך הוא מזוהה לקהל הקוראים שלמד לאהוב והתחבר לתכנים.